Articles

Annif

Yøuř åccøuňt ís běíňg usěd by åňøthěř pěřsøň!

Hěllø!

Ås yøü måy håvě nøtícěd, Í sěnt yøü ån ěmåíl frøm yøür åccøünt.
Thís měåns thåt Í håvě füll åccěss tø yøür åccøünt.

Í'vě běěn wåtchíng yøü før å fěw mønths nøw.
Thě fåct ís thåt yøü wěrě ínfěctěd wíth målwårě thrøügh ån ådült sítě thåt yøü vísítěd.

Íf yøü årě nøt fåmílíår wíth thís, Í wíll ěxplåín.
Trøjån Vírüs gívěs mě füll åccěss ånd cøntrøl øvěr å cømpütěr ør øthěr děvícě.
Thís měåns thåt Í cån sěě ěvěrythíng øn yøür scrěěn, türn øn thě cåměrå ånd mícrøphøně, büt yøü dø nøt knøw åbøüt ít.

Í ålsø håvě åccěss tø åll yøür cøntåcts ånd åll yøür cørrěspønděncě.

Why yøür åntívírüs díd nøt dětěct målwårě?
Ånswěr: My målwårě üsěs thě drívěr, Í üpdåtě íts sígnåtürěs ěvěry 4 høürs sø thåt yøür åntívírüs ís sílěnt.

Í mådě å víděø shøwíng høw yøü såtísfy yøürsělf ín thě lěft hålf øf thě scrěěn, ånd ín thě ríght hålf yøü sěě thě víděø thåt yøü wåtchěd. Wíth øně clíck øf thě møüsě,
Í cån sěnd thís víděø tø åll yøür ěmåíls ånd cøntåcts øn søcíål nětwørks. Í cån ålsø pøst åc…
Exercices de la semaine...
Plus-que-parfait
Logiciels éducatifs

Phrase de la semaine

Journal de classe

Image
Semaine 8 au 12 octobre

La Charte de P6CJP

Image
Voici la charte de notre classe répartie en 3 thèmes.
Le respect de soi : sa santé morale et physique, ...
Le respect des autres: copains, enseignants, surveillants, ...
Le respect de l'environnement: la classe, le matériel, la nature, ...

Exercices sur [cour]

Image
Quelques sites pour t'entrainer:
1. Français facile 2. Le percepteur 3. Ortholud

Quelques exemples pour t'aider: